Vyhodnocení rizika a předpověď přírodních požárů v bezprostředním okolí
povrchových zdrojů pitné vody

Obsahem říjnového věstníku Ministerstva životního prostředí je také metodika samostatného oddělení bezpečnosti a krizového řízení Vyhodnocení rizika a předpověď přírodních požárů v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody.

Přírodní požáry, tj. především lesní požáry a požáry travních porostů nebo ploch zemědělských kultur v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody, představují stále narůstající problém. V souvislosti se změnou klimatu se předpokládá větší frekvence suchých a horkých období, a je proto nutné počítat se stoupající frekvencí a závažností přírodních požárů.

Na základě Koncepce environmentální bezpečnosti 2020-2030 s výhledem do roku 2050 předkládá samostatné oddělení bezpečnosti a krizového řízení dvě metodiky, které mohou pomoci při přijímání cílených opatření pro prevenci přírodních požárů:

  • Vyhodnocení rizika a předpověď přírodních požárů v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody,
  • Prevence vzniku a šíření přírodních požárů v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody (včetně metod pro odhad důsledků případného výskytu).

Metodiky jsou výstupem zpracovaným v rámci řešení výzkumného projektu Programu bezpečnostního výzkumu MV VH20202021053 s názvem „Vyhodnocení rizika a návrh opatření pro prevenci vzniku a šíření přírodních požárů
v bezprostředním okolí povrchových zdrojů pitné vody včetně zohlednění důsledků změny klimatu”.

Obě metodiky MŽP jsou k dispozici zde ke stažení:

Související články