Rekonstrukce domovní přípojky – odpověď na dotaz

Dotaz:

K domu se čtyřmi bytovými jednotkami bychom potřebovali vyměnit staré přívodní vodovodní potrubí od hlavního řadu k hranici domu, který vlastníme, voda má nízký tlak. Jedná se o asi cca 30 m.

Prosím o zodpovězení následujících otázek:
  1. Kdo je vlastníkem vodovodního potrubí od hlavního řadu po hranici domu (potrubí leží na pozemku OÚ, my jsme majitelé jenom pozemku pod domem)?
  2. Na čí náklady lze potrubí vyměnit?
  3. Může výměnu trubek provést jiná firma než VaK?
  4. Jaký zákon tuto problematiku upravuje?

Odpověď:

  1. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru.Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod, neprokáže -li se opak (§ 3 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění). Pokud neprokážete smlouvou, že jste vodovodní přípojku předali vlastníkovi vodovodu, je vlastníkem vodovodní přípojky vlastník nemovitosti na vodovod připojené.
  2. Rekonstrukci vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodní přípojky.
  3. Rekonstrukci vodovodní přípojky může provádět jiná firma než VaK pokud rekonstrukcí nebude dotčeno napojení vodovodní přípojky na vodovod. Rekonstrukci vodovodní přípojky je nutno oznámit i provozovateli vodovodu.
  4. Problematiku řeší zákon č. 274/2001 Sb. v platném znění.

Odpověděla Ing. Miloslava Melounová, znalec VaK.

Související články